Vývoj a kvalita

Kvalita

Před několika lety byly provedeny rozsáhlé investice do nejmodernějších technologií v oblasti zpracování potravinářských přísad a to vše s ohledem na získání certifikátů té nejvyšší kvality. Toto rozhodnutí jsme plně dodrželi a nyní jsme certifikovanou společností HACCP a IFS, kde všichni zaměstnanci jsou osobně zainteresováni nad dohledem kvality našich výrobků. Pravidelnou kontrolou celého systému se také snažíme trvale zlepšovat výrobní postupy a procesy tak abychom zkvalitnily naše výrobky a služby.

Všechny vstupní suroviny naší společnosti vždy nejprve procházejí výběrem dodavatelů a následně nejvyšší vstupní kontrolou. Při jejich následném skladování a zpracování je vždy dodržován standardizovaný postup codexu Alimentarius. Na výstupních produktech jsou pravidelně prováděny laboratorní rozbory pro udržení a zajištění nejvyšší kvality a ochrany pro naše odběratele.

 

Vývoj

Jako další jsme se rozhodli přenést naše dlouholeté zkušenosti z oblasti zpracování a výroby různých českých i zahraničních potravinářských produktů do reálné skutečnosti ve snaze ulehčit práci našich zákazníků s aplikací a vývojem nových druhů výrobků. A to vše v naší nové provozní laboratoři.

 

Laboratoř je plně vybavena různými přístroji a stroji na výrobu a testování mnoha různých druhů výrobků a to v kvalitě, kterou naši zákazníci mohou realizovat ve svých provozovnách.

 

Laboratoř je také součástí systému IFS a plně spolupracuje s výrobou a našimi technology.

Hlavní úkoly laboratoře:

 
  1. Provádět senzorickou a kvalitativní kontrolu vstupních a výstupních surovin

  2. Pravidelně odebírat a uchovávat náhodně odebrané testovací vzorky z každé výrobní šarže

  3. Pomáhat uskutečnit nápady našich zákazníků

  4. Pomáhat našim zákazníkům v aplikaci přípravků do jejich výroby

  5. Pravidelně zajišťovat laboratorní rozbory našich výrobků k udržení jejich standardizace